Logopedie

Logopedisten bieden advies en therapie aan mensen die problemen ondervinden bij het communiceren, begrijpen en produceren van gesproken en geschreven taal. Van jong tot oud kunnen problemen voorkomen bij zuigen, slikken en kauwen, eventueel door neurologische aandoeningen of ziektes. De logopedist draagt zorg voor het ontwikkelen en waar nodig herstellen van deze mondfuncties. Voor preventie, voorlichting en begeleiding van mensen die regelmatig moeten presenteren kunt u bij de logopedist terecht.

Logopedisch Spectrum Nederland:C. Brouwer-Eikelboom tel. 06-81409846
C. Niks                              tel. 06-18474085