Fysiotherapie voor kinderen

 

Rennen, hinkelen, vangen, schrijven. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Deze ontwikkeling kan vertraagd, bedreigd of afwijkend verlopen. Gerichte oefentherapie kan de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van het kind stimuleren. Kinderen vragen om een eigen benaderingswijze. Bijzondere kennis, vaardigheden en invoelend vermogen van de fysiotherapeut zijn vereist. Uitgaande van de hulpvraag wordt gebruik gemaakt van kindgericht materiaal, aangeboden in een kindvriendelijke omgeving met aan het kind aangepaste instructies en dosering.
 
Praktijk voor Fysiotherapie Slagharen e.o.
Tel. 0523-681373