Missie 

Het Gezondheidsspectrum is een zelfstandig, onafhankelijk en professioneel medisch centrum. De geleverde zorg is deskundig, persoonlijk, dichtbij en aansluitend op de leefomgeving van de mensen. Hulp, zorg, gezondheidsbevordering en preventie zien we als onze kerntaken.  

Visie

Er is behoefte aan een goed georganiseerde, geïntegreerde eerste en tweede lijn, die topzorg levert. Dit wordt bereikt door goede toegankelijkheid, een grote diversiteit van beschikbare disciplines, het  leveren van meetbare kwaliteit en een hoog opleidingsniveau. Doordat de disciplines onder één dak zitten zijn de lijnen kort en worden behandelteams met een multidisciplinaire aanpak een natuurlijk gegeven. Het opzetten van dergelijke behandelteams met een geprotocolleerde werkwijze zal de zorg ten goede komen. Nauwe en intensieve samenwerking moet de zorg in de nabije toekomst naar een hoger niveau tillen.

Gezondheidsspectrum Slagharen
 brede zorg, goed toegankelijk